IMG_3215.JPG

עלינו

דיסאוטונומיה ישראל היא הקבוצה הראשונה בארץ שקמה ביוזמת קהילת החולים ובשיתוף מלא של הרופאים, במטרה להעלות את המודעות לתסמונת, לגייס תקציבים וצוות למחקר, להקים תכניות שיקום וטיפול ולתמוך בחולים ובחולות. הארגון מסייע בין היתר בהעברת מידע על התסמונת ועל דרכי האבחון והטיפול לצוות רפואי בכל הדרגות, דחף לפתיחת תכניות שיקום ייעודיות לפוטס בבתי חולים בארץ וסייע לקשר בין חוקרים בארץ לקרנות מחקר בינ"ל. הקבוצה פועלת בתיאום עם ארגון הדיסאוטונומיה הבינ"ל כדי להעלות מודעות, לקשר בין רופאים וחולים בארץ ובחו"ל ולקבל את הידע המחקרי העדכני ביותר מרחבי העולם. כמו כן, אנו פועלים להעצמת קהילת החולים ולשיפור הידע שלהם לגבי חיים עם התסמונת, באמצעות כנסים, מפגשים וחיים וירטואליים ערים בקבוצת הפייסבוק ובאתר.

 

צוות מוביל

pots%2520managment%2520team_edited_edited.jpg

דפי קודיש ויכרט - קשרי חינוך וקהילה

יערה זיסקינד - קשרי קהילה

רועי שטרנין - מייסד, קשרי ממשל ואסטרטגיה- Patient in residence

יועץ רפואי: ד"ר יונתן גופר

הצטרפו אלינו!

dysautonomiaisrael@gmail.com